Структура на РУО-Враца

име Фамилия Длъжност Телефон
Галина  Евденова Началник РУО 092/622282 
инж.Митонка Червеняшка Началник отдел „ОМДК” 092/663298
Лорета Колева Старши експерт по организация на средното образование 092/663298
Даринка  Христова Старши експерт по организация на средното образование 092/627398 в.406
Гергана Василева Старши експерт по математика  092/627398 в.402
Богдана Христова Старши експерт по природни науки и екология 092/627398 в.401
Росенка  Кабатлийска Старши експерт по чужд език и по майчин език 092/627398 в.406
Румяна Цветкова Старши експерт по ОНГОР 092/627398 в.402
инж. Петя Личева Старши експерт по професионално образование и обучение 092/627398 в.401
Ивка Йолова-Гиздина Старши експерт по приобщаващо образование 092/663298
Таня Борисова Старши експерт по предучилищно възпитание 092 627398 в. 305
Пламенка Ангелова Старши експерт по начално образование 092/627398 в.305
Соня Дамянова Старши експерт по български език и литература 092/627398 в401
Миглена  Василева Началник отдел "АПФСИО" 092/627398 в 405
Диана Цветкова Главен счетоводител 092/627390
инж. Пенка Митова Старши експерт по информационно осигуряване 092/627394
инж. Светла Терзийска Старши експерт по анализ на информацията 092/627394
Александър Стефанов Счетоводител 092/627390
Мария Вачева Гл.специалист "Човешки ресурси" 092/627398 в.304
Eвелина  Любомирова Технически сътрудник-касиер 092/624643

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio