Структура на РУО-Враца

Име Фамилия Длъжност Телефон
Галина  Евденова Началник РУО 092/622282 
Лорета Колева Началник отдел ОМДК 092/663298
Даринка  Христова Старши експерт по организация на средното образование 092/627398 в.406
Гергана Василева Старши експерт по организация на средното образование 092/627398 в.402
Оля  Маринова Старши експерт по обучението в начален етап 092/627398 в.305
Росенка  Кабатлийска Старши експерт по чужд език и по майчин език 092/627398 в.406
Румяна Цветкова Старши експерт по ОНГОР 092/627398 в.402
инж. Петя Личева Старши експерт по професионално образование и обучение 092/627398 в.401
Ивка Йолова-Гиздина Старши експерт по приобщаващо образование 092/663298
Таня Борисова Старши експерт по предучилищно възпитание 092 627398 в. 305
Галина Дамянова Старши  експерт по математика 092/627398 в.402
Соня Дамянова Старши експерт по български език и литература 092/627398 в 401
Ани Георгиева Старши експерт по природни науки и екология 092/627398 в 401
Миглена  Василева Началник отдел АПФСИО 092/627398 в 405
Боряна  Томова Главен счетоводител 092/627390
инж. Пенка Митова Старши експерт по информационно осигуряване 092/627394
инж. Мария Драголова Старши експерт по анализ на информацията 092/627394
Диана Цветкова Счетоводител 092/627390
Мария Вачева Гл.специалист "Човешки ресурси" 092/627398 в.304
Eвелина  Любомирова Технически сътрудник-касиер 092/624643

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio