Награден проект на РИО-Враца

За периода от 16 до 18.10.2013г. в град Трявна се проведе събитието, организирано от ЦРЧР „Дни на програма „Коменски” и eTwinning в България”. Участниците в събитието работиха по посока значимостта на програма „Коменски” и eTwinning за развитието на ключовите компетентности и въздействието на проектите върху компетенциите на децата и учениците от българските детски градини и училища. Представени бяха номинирани за награди проекти по дейности „Регионални партньорства”, „Многостранни партньорства” и „Двустранни партньорства” от програма „Коменски” и добри практики по eTwinning.
Проектът на РИО- Враца „Мотивация на учениците от началното училище за учене” бе награден със сертификат за „Цялостно качествено изпълнение на проект”. Проектът бе изпълнен за периода 2010 – 2012г. с регионални партньори от град Ерзенджан, Турция и нашите местни партньори от НУ „Св. С. Врачански” – Враца, СОУ „Христо Ботев” – Враца и Регионална библиотека – Враца.

Презентация Трявна


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio