СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане длъжността „директор” на общинско училище в област Враца

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Регионален инспекторат по образованието - гр. Враца

ул. “Св.С.Врачански” №6,  (/факс (092) 624643

 

 

СПИСЪК

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане длъжността „директор” на общинско училище в област Враца

Комисията,  назначена със заповед № РД-06-438/14.07.2016 г. на началника на Регионален инспекторат по образованието – Враца, реши:  

 1. Допуска до конкурс – интервю следните кандидати:

  1.         Георги Митов Василев

  2.         Диана Атанасова Грозданова

  3.         Искра Костадинова Илиева – Костадинова

  4.         Павлин Никифоров Петров

  5.         Първолета Тодорова Манчева

  6.         Силвия Цветанова Кръстева

  7.         Цветана Петкова Николова – Митанова

  8.         Цветомила Аврамова Христова

             

  II. Няма недопуснати кандидати. 

              Интервюто ще се проведе на  21.07.2016 г. от  09.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

  Следва да се явите за провеждането на интервюто петнадесет минути преди началото му.  Моля носете документ за самоличност.

  ИНЖ. МИТОНКА ЧЕРВЕНЯШКА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА  ПО ДОПУСКАНЕ

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio