Олимпиади и състезания

Резултати от Национален конкурс "Малкият принц" Селановци 2017

График за провеждане на общинския  кръг на олимпиадите в училищата на област Враца за учебната 2016/2017 г.

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

Р Е Г Л А М Е Н Т на областно ученическо състезание на тема: “ИСТИНАТА Е СВЯТА, СВОБОДАТА Е МИЛА -ДА СЕ ГОРДЕЕМ С БОТЕВ!”

 

Протокол за класиране на учениците от IV клас, номинирани за участие в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога - 2016" от Националната комисия, определна със Заповед №РД 09-1692 от 19.11.2015 г. на министъра на образованието и науката

Резуртати от първия етап на националния конкурс за малки философи "Малкия принц"

Протокол за класиране на участниците в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" за учници от IV клас - Враца, 02.04.2016 год. 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio