СИП "Ромски фолклор"при ОУ"Св.Кл.Охридски"с.Тишевица участва вседмия ежегоден ромски фолклорен фестивал "Отворено сърце ",

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio