Спортно училище "Св. Климент Охридски"

Спортно училище „Св. Климент Охридски” гр. Враца обучава ученици от V – XII клас по общообразователни и специални предмети, както и по спортовете: лека атлетика, футбол, плуване, джудо, спортна стрелба, борба и волейбол.

За учебната  2017/20187 г.  Спортно училище „Св. Климент Охридски” – гр. Враца обявява прием за ученици в V и VI клас и за попълване на свободни места от VII до ІX клас. Ученици се приемат след успешно положен приемен изпит за проверка на способностите по съответен вид спорт. Кандидатите имат право да се явят на приемен изпит по един или два вида спорт.     

За учениците от ІХ - ХІІ клас в Спортно училище „Св. Климент Охридски” се провежда професионално обучение, което дава възможност за завършване и удостоверяване на професионално образование с направление – спорт. Трета степен на професионална квалификация ще се придобива след успешно завършен клас и положени държавни изпити по теория и практика за професията помощник-треньор.

Учениците, завършили ХІІ клас на Спортното училище могат да кандидатстват  във всички висши учебни заведения в страната и чужбина.       

Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца се утвърждава като конкурентноспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална база; училище, в което се формират отговорни позиции и се прилагат най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и спортно-състезателния процес; учениците имат право на безплатно столово хранене, имат възможност да получат стипендии и да ползват карти за безплатен транспорт. Като резултат от усилията и трудът на треньори и учители са завоюваните призови отличия от държавни, европейски и световни първенства. Гордост на училището е и участието в олимпийски игри.

Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца  Ви очаква на адрес:

ул.”Цар Обединител”№ 9 ;                                  

на телефони   092/ 62 65 07 ,  62 72 69                                             

http://www.sportno-vratsa.com                                                                                                                            


Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца
Кабинет за интерактивно обучение със SMART дъска
Класна стая
Класна стая
Класна стая

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio