Община Бяла Слатина

Община  Населено място  Име на училището  Директор  Телефон
Бяла Слатина  Бяла Слатина  НУ "Христо Ботев"  Елка Любенова  0897931306 
Бяла Слатина  Бяла Слатина  НУ "Цани Гинчев"  Силвия Кръстева 0915/8-22-09 
Бяла Слатина  Бяла Слатина  НУ "Хр.Смирненски"  Евгени Ангелов  0915/8 21-81 
Бяла Слатина  Бяла Слатина  ОУ "Св.Кл.Охридски"  Таня Николова  0915/8-22-08 
Бяла Слатина  Бяла Слатина  ПАГ "Н. Й. Вапцаров"  Лиляна Бенинска 0915/8-25-68 
Бяла Слатина  Бяла Слатина  ПГО "Ел.Багряна"  Марианела Симова 0915/8-20-04 
Бяла Слатина  Бяла Слатина  Средно училище "Васил Левски"  Йордан Цоканов  0915/8-32-65 
Бяла Слатина  Габаре  Средно училище "Хр.Ботев"  Марио Николов  09140/4441 
Бяла Слатина  Галиче  Средно училище "Хр. Ботев"  Венета Пачева 09136/2328 
Бяла Слатина  Попица  ОУ "Св.св.Кирил и Методий  Камелия Каменова  0897932553
Бяла Слатина  Търнава  ОУ "Хр.Ботев"  Ирена Янкова  0879068100 
Бяла Слатина  Търнак  ОУ "Г.С.Раковски"  Яница Бочева 0899279390
Детски градини
         
Бяла Слатина  Бяла Слатина  ДГ "Радост"  Павлина Муташка  0915/8-30-50 
Бяла Слатина  Бяла Слатина  ДГ "Детелина"  Мариета Иванова  0915/824-13 
Бяла Слатина  Бяла Слатина  ДГ "Незабравка"  Даниела Нинова  0897930437
Бяла Слатина  Габаре  ДГ "Червена шапчица "  Будинка Тодорова  09140/4365 
Бяла Слатина  Търнава  ДГ "В.Ташевска"  Теодора  Горчовска  0879204277

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio