Община Козлодуй

Община Населено място Име на институцията Директор   Телефон
Козлодуй Бутан СУ "Св. св. Кирил и Методий" Жана Димитрова Димитрова 091682119
Козлодуй Гложене ДГ"Радост" Нелия Декова Маринова 09160 2234
Козлодуй Гложене ОУ "Христо Ботев" Цветелина Богданова Опрова 09160 23-82
Козлодуй Козлодуй НУ "Васил Левски" Бисерка Георгиева Димитрова 0973 80019
Козлодуй Козлодуй ПГ по ЯЕ Снежина Цветанова Иванова  0893327286
Козлодуй Козлодуй СУ "Св. св. Кирил и Методий" Марийка Костова Коларова 0973 80886
Козлодуй Козлодуй СУ "Христо Ботев" Николинка Георгиева Тодорова 0973 80871
Козлодуй Хърлец ОУ "Васил Априлов" Любимка Василева Ламбова 09163 2264
Козлодуй Бутан ДГ "Първи юни" Николина Илиева Маринова 899381232
Козлодуй Козлодуй ДГ "Мир" Мая Валериева Йонова 0973 8 02 33
Козлодуй Козлодуй ДГ "Радост" Анелия Тодорова Хинкинска 0973 80739
Козлодуй Козлодуй ДГ "Слънчице" Пепа Цветанова Томова 0973 8 05 04
Козлодуй Козлодуй ДГ"Звънче" Костадинка Кирилова Комитска 0894640460
Козлодуй Хърлец ДГ "Здравец" Йорданка Вълчинкова Ценкуловска  0892441630
Козлодуй Козлодуй ЦПЛР-ОДК - Козлодуй Татяна Цветанова Спасова 0973 80409

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio