Община Мездра

Мездра  Зверино  СУ "Св. Кл.Охридски"  Вилия Димова 0878769110
Мездра  Мездра  СУ "Иван Вазов"  Мариела Горанова 0910/92458 
Мездра  Мездра  ОУ "Св.св.Кирил и Методий"  Галя Петрова  0910/92203 
Мездра  Мездра  ОУ "Христо Ботев"  Иван Иванчев  0910/92338 
Мездра  Моравица  ОУ "Васил Кънчов"  Рели Влахова 889133301
Мездра  Мездра  ПГ "Алеко Константинов"  Христинка Минова 0910/92257 
Мездра  Мездра  ПГ по МСС  Мария Йотова 0910/92137 
         
Детски градини        
Мездра  Зверино  ДГ "Звездичка" Лилия Ганчева  0878673123 
Мездра  Мездра  ДГ "Роза" Габриела Стойчева  0878673109 
Мездра  Мездра  ДГ "Слънчице" Атанаска Христова  0910/92074 
Мездра  Мездра  ДГ "Мир"  Зоя Цветкова  0910/92510 
Мездра  Мездра  ДГ "Детелина" Ирена Кръстева  0910/92713 
ЦПЛР        
Мездра  Мездра  ЦПЛР Анета Петкова 899998701

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio