Община Оряхово

Община Населено място Име на институцията Директор   Телефон
Оряхово Оряхово НУ "Д-р Петър Берон" Фатме Исмедова Фейзиева 09171  30-67
Оряхово Оряхово НУ "Св.св. Кирил и Методий" Силвия Любозарова Маринова 09171 23-21
Оряхово Оряхово СУ "Христо Ботев" Мая Ангелова Константинова 09171 23-53
Оряхово Селановци ОУ "Н.Й.Вапцаров" Петя Русинова Петкова  0894385032
Оряхово Остров ОУ  "Христо Ботев" Лидия Детелинова Николова 09175 23 31
Оряхово Оряхово ДГ "Дружба" Мариела Александрова Личкова 0894385027
Оряхово Оряхово ДГ "Пролет" Венелина Иванова Йонова 0894 385026
Оряхово Остров ДГ "Слънчице" Веселина Ангелова Атанасова 0894385034
Оряхово Селановци ДГ "Мир" Силвия Детелинова Монова 09172 20-89
Оряхово Оряхово ЦПЛР - ОДК "Людмила Живкова" Анни Стефанова Замфирова 0894385036

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio