Община Оряхово

Община  Населено място  Име на училището  Директор  Телефон
Училища
Оряхово  Оряхово  СУ "Христо Ботев"  Мая Константинова  09171/2353 
Оряхово  Оряхово 

НУ "Св.св. Кирил и Методий" 

Силвия Маринова  09171/2321 
Оряхово  Оряхово  НУ "Д-р Петър Берон"  Фатме Фейзиева  09171/3067 
Оряхово  Остров  ОУ "Хр.Ботев"  Лидия Николова  09175/2331 
Оряхово  Селановци  ОУ "Н.Й.Вапцаров"  Петя Русинова 09172/2178 
Детски градини
Оряхово  Оряхово  ДГ "Дружба"  Мариела Личкова  09171/4162 
Оряхово  Оряхово  ДГ "Пролет"  Венелина Йонова  09171/3116 
Оряхово  Остров  ДГ "Слънчице"  Веселина Атанасова  0894385024
Оряхово  Селановци  ДГ "Мир"  Детелина Ценкова  09172/2089 
ЦПЛР
Оряхово  Оряхово  ЦПЛР "Людмила Живкова"  Анни Замфирова  0894385036 

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio