Конкурси

Свободно място за учител по история и цивилизации в Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, Чехия

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Враца

ОБЯВЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

О Б Я В А за конкурс за заемане на длъжността „директор” на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ – Враца

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за заемане на длъжността „директор” училища на територията на област Враца

СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане длъжността „директор” на общинско и държавно неспециализирано училище на територията на област Враца

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Враца

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio