СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане длъжността „директор” на общинско училище в област Враца

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Регионален инспекторат по образованието - гр. Враца

ул. “Св.С.Врачански” №6,  (/факс (092) 624643

СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане длъжността „директор” на общинско училище в област Враца

Комисията,  назначена със заповед № РД-06-428/04.07.2016 г. на началника на Регионален инспекторат по образованието – Враца, реши:

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1.         Георги Митов Василев

  2.         Диана Атанасова Грозданова

  3.         Искра Костадинова Илиева – Костадинова

  4.         Мариана Илиева Иванова

  5.         Павлин Никифоров Петров

  6.         Първолета Тодорова Манчева

  7.         Силвия Цветанова Кръстева

  8.         Цветана Петкова Николова – Митанова

  9.         Цветомила Аврамова Христова

  10.       Яница Руменова Бочева

  II. Няма недопуснати кандидати.

  Писменият изпит – тест ще се проведе на 19.07.2016 г. в гр. Плевен, Медицински университет, ул. „Св. Климент Охридски“ № 1, зала „Асклепий“, ет.2 и/или зала „Авицена“, етаж 3 от  11.00  часа. 

  Следва да се явите за провеждането на писмения изпи-тест един час преди началото му. Моля носете документ за самоличност.

   

МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА  ПО ДОПУСКАНЕ


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio