СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане длъжността „директор” на държавно училище в област Враца

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Регионален инспекторат по образованието - гр. Враца

ул. “Св.С.Врачански” №6,  (/факс (092) 624643

 

 

СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане длъжността „директор” на държавно училище в област Враца

Допуска до конкурс следните кандидати  за заемане на длъжността „директор” на държавни училища на територията област Враца

1.

Полина Василева Рогашка

2.

Ирма Емилиянова Христова

3.

Силвия Тодорова Атанасова

4.

Галина Тодорова Генчева

5.

Юлиана Тодорова Михайлова

6.

Първолета Тодорова Манчева

7.

Ваня Петрова Дочева

Писменият изпит – тест ще се проведе на 19.07.2016 г. в гр. Плевен, Медицински университет, ул. „Св. Климент Охридски“ № 1, зала „Асклепий“, ет.2 и/или зала „Авицена“, етаж 3 от  11.00  часа. 

Следва да се явите за провеждането на писмения изпи-тест един час преди началото му. Моля носете документ за самоличност.

Милка Коджабашиева

председател на комисията по допускане


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio