Форум за обмяна на добри практики с директори на училища, работещи по проект ВО051РО001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ)"-24.01.2013 г. и представи

Една реализирана възможност и предизвикателство пред ОУ ,,Н.Й.ВАПЦАРОВ”- СЕЛАНОВЦИ

С приятелство и талант по пътя към успеха


ОУ Селановци1
ОУ Селановци2
ОУ Селановци3
ОУ Търнава1
ОУ Търнава2
ОУ Търнава3

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio