Форум за представяне на добри практики на тема" Проектът на МОМН - осигурена възможност за подобряване на качеството на образованието в средищните училища", проведен на 30 и 31 май 2013 година

Програма на форума

Средищното училище - училището на настоящето и бъдещето

Целодневно обучение в ОУ "Васил Левски" Враца


ОУ \"Васил Левски\" Враца
ОУ \"Васил Левски\" Враца
ОУ \"Васил Левски\" Враца
ОУ \"Свсв Кирил и Методий\" Враца
ОУ \"Св.св Кирил и Методий\" Враца
ОУ \"Св.св Кирил и Методий\" враца
ОУ \"Св.св Кирил и Методий\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
СОУ \"Хр.Ботев\" Враца
15 FROM 18 PHOTOS

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio