Проект УСПЕХ в развитие

Проект УСПЕХ, в развитие

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio