проекта BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Обощена информация


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio