Областен кръг на Националното многоезично състезание по чужди езици за 2016/2017 учебна година

На 22 октомври 2016 година от 10.00 часа, в ПЕГ „Йоан Екзарх“, гр. Враца се проведе областният кръг на Националното многоезично състезание по чужди езици за 2016/2017 учебна година.

В състезанието участваха 39 ученици от ХІ клас от ПЕГ „Йоан Екзарх“, гр. Враца, ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй и от Средно училище „Христо Ботев“, гр. Враца.

Участниците работиха в пет състезателни групи: Английски – Испански език, Английски – Немски език, Английски – Руски език, Английски – Френски език и Немски – Английски език.

Състезанието е сериозно предизвикателство за изучаващите чужди езици, тъй като учениците слушат и четат текстове на изучавания от тях първи чужд език, а създават писмени текстове на втория изучаван чужд език. Очакваме техните успешни резултати.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio