Свободни работни места за учители

На сайта http://ruo.bg.com Регионално управление на образованието-Враца, и след това - Търсите работа

Свободни работни места за Българско средно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република за учебната 2017/2018 г. - виж обявата тук

Свободни места за Бъргарско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия за учабната 2017/2017 г. - виж обявата тук


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio