Ученици от ОУ "Св.Кл.Орхидски" посетиха МОМН и МТСП по случай Василица - ромската нова година

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio