Утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2017-2018 година

Държавен план-прием за учeбната 2017/ 2018 година  в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища, в паралелките с професинална подготовка в средните училища и в  V клас в гимназиите по чл. 38, ал 3 от ЗПУО  в област Враца

Държавен план-прием  в IX  клас за учeбната 2017/ 2018 година в професионалните гимназии, в профилирани и в непрофилирани паралелки в средни училища и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни училища  в област Враца

Прием в Обединено училище "Св.св. Кирил и Методий" с. Краводер

Заповед за промяна и допълване на държавен план-прием в V клас в ППМГ "Акад. Иван Ценов", гр. Враца

Заповед за промяна и допълване на държавен план-прием в VII клас

 

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio