Средно училище "Иван Вазов" гр. Мездра

СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра

Ти търсиш знания, ние търсим теб!

Средно училище „Иван Вазов“ е утвърдено като модерно, съвременно и конкурентноспособно училище на територията на община Мездра. В училището се обучават 410 ученици в дневна и 32 - в самостоятелна форма на обучение. Качественият образователно-възпитателен процес се  осъществява от 43 добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си, и води до формиране личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности.

СУ „Иван Вазов“ разполага с модерна материално-техническа база, която включва: 19 просторни класни стаи, 6 кабинета, от които 2 езикови, 4 мултимедийни и компютърни зали, модерен спортен център с единствената в града спортна площадка, хореографска зала, столова със съвременно оборудване и училищно радио „6+“.

Алтернатива за ангажиране и осмисляне на свободното време на учениците са заниманията в училищния танцов състав, музикална група, клуб „Журналист“, спортни дейности и тринадесет клуба по интереси по проект “Твоят час“.

Училището осигурява безплатен транспорт за всички ученици и предоставя стипендии за отличен успех, социални стипендии, еднократни стипендии за постигнати високи резултати в различни културни области.

За учебната 2017/2018 г. СУ „Иван Вазов“  обявява държавен план- прием след завършено основно образование:

Прием след VII клас:

Профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети: Английски език, Руски език и Български език и литература.

Профил „Хуманитарен“ с профилиращи предмети: Български език и литература, История и цивиизация, География и икономика и Информационни технологии. 

Професия „Организатор на интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“, с интензивно изучаване на английски език.

 

Прием след VIII клас:

Профил „Технологичен-Туризъм“ с профилиращи предмети: Технологии, География и икономика и Информационни технологии.

Профил „Хуманитарен“ с профилиращи предмети: Български език и литература, История и цивилизация и Информационни технологии География и икономика. 

Най-важната задача на СУ „Иван Вазов“ е да осигури качественo образование, включващо комуникативни умения по чужд език, специализирано компютърно  обучение, подготовка и успешно кандидатстване и реализация в ВУЗ в страната и чужбина.

Разгърни възможностите си!!! НИЕ СМЕ ТВОЯТ ИЗБОР!


Средно училище „Иван Вазов“ и най-дългото мартенско хоро
Профилирана подготовка по език
Занимания по интереси – начален етап
„На чай с директора“ – инициатива за управление на училището
Посещение на Парламента с изявени ученици

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio