Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, гр. Мездра

  Със своята 69 - годишна традиция училището е едно от най-старите и реномирани учебни заведения в региона и разполага с добре обзаведено общежитие, което учениците от ПГ по МСС – Мездра могат да ползват безплатно. Липсва столово хранене.Гимназията е оборудвана с два компютърни кабинета, специализирани работилници за провеждане на часовете по практика, физкултурен салон и фитнес зала. Педагогическите специалисти са с дългогодишен опит. Притежават необходимите квалификация и умения.Учениците получават стипендии: за отличен успех и социални.

Гимназията работи по европейски проекти и сътрудничи на Младежки център – гр. Враца.

  За учебната 2017/ 2018 година, ПГ по МСС предлага следния държавен план – прием:

  1. Професия: Техник по транспортна техника.

      Специалност: Автотранспортна техника.

      Прием след 7 клас. Курс на обучение: 5 години.

      Квалификация: Трета степен на професионална квалификация по професията  „ Техник по транспортна техника „;

  1. Професия:” Монтьор на транспортна техника ”.

      Специалност: „ Автотранспортна техника ”.

      Прием след 8 клас.

      Курс на обучение: 4 години. Квалификация: Втора степен на професионална    квалификация по професия „ Монтьор на транспортна техника „;

  1. Задочно обучение. Професия: „ Електромонтьор ”.

      Специалност: „ Електрообзавеждане на транспортна техника ”.

Прием: След завършено основно образование.

      Курс на обучение: 4 години.Квалификация: Втора степен на професионална квалификация по професията „ Електромонтьор „

 След завършване на курса на обучение, учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. В курса на обучение учениците имат възможност, безплатно да придобият правоспособност за управление на МПС, категория Б.

  Предлаганите професии дават възможност на завършилите за успешна реализация в автосервизи и производствени предприятия, както и да продължат образованието си във ВУЗ.

 


Учебен автомобил
Учебна практика
Училището
Кабинет по безопасност на движението
Компютърен кабинет

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio