Средно училище "Св. Кл. Охридски" с. Зверино

СУ „Св. Климент Охридски“, с. Зверино е модерно съвременно училище, в което се обучават 194 ученици в 12 паралелки от първи до дванадесети клас.

Визията, към която училището се стреми, е за училище, което предлага интерактивна, иновативна и стимулираща образователна среда, която включва гъвкаво ръководство и съвременна електронна система за управление на учебния процес.

Учителите са силно мотивирани в използването на иновативни преподавателски практики и имат възможност непрекъснато да повишават квалификацията си. Предоставят високо ниво на общообразователна и профилирана подготовка в областта на информационните технологии и мениджмънта, както и в непрофилирана подготовка.

Приоритети в обучението са добрата подготовка по всички учебни предмети. В помощ на образователно-възпитателния процес са три компютърни кабинета, като два от тях са оборудвани с терминални работни станции и високоскоростен достъп до интернет. Осигурено е  адекватно обучение на учениците, отговарящо на техните очаквания за непрекъснат достъп до разнообразни информационни източници от виртуалното пространство.

Отговорната работа в екип и сътрудничеството между ученици и учители  дава своите резултати  в учебния процес. Не закъсняват много добрите и добрите резултати от НВО и ДЗИ; олимпиади и състезания.

Учебната среда е модерна, уютна и сигурна. Предразполага към разнообразна извънкласна дейност. Училищният живот е  интересен и интензивен. Учениците овладяват умения по приложно изкуство, народно пеене, народни танци. През годините училището утвърждава своето име чрез изявите на ученическите състави и заетите призови места на престижни сцени в областта и страната, с участие в национални конкурси от областта на изкуството и спорта.

Училището разполага с просторна трапезария и осигурено столово хранене. Пътуващите ученици ползват безплатен транспорт.

Постигнатите  успехи на училището са  резултат на упорит труд, новаторство и отговорност, висок професионализъм.

За учебната 2017/2018 година е обявен държавен план-прием:

- в VIII  клас, една паралелка, профилирано обучение, с профил „Предприемачески“, с профилиращи предмети: предприемачество и ИТ;  с прием след завършен VII клас; брой ученици – 26; срок на обучение – 5 години. Прием чрез полагане на тест по български език и литература и по математика. Балообразуващи предмети: ИТ и БЗО.

- в IX клас, една паралелка, непрофилирано обучение, с прием след завершен VIII клас; брой ученици – 26; срок на обучение - 4 години. Прием по документи с балообразуващи предмети: удвоената оценка по български език и литература,  география и икономика и среден успех от свидетелството за основно образование.

Училището предлага курсове съвместно с Международна школа "ИНТЕРМЕНЮ" за професионално обучение на кадри в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. 

Учениците имат възможност за получаване на стипендия.


Първи учебен ден
Училище
Хор за народно пеене

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio