Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Криводол

Средно училище „Св.св.Кирил и Методий“, гр.Криводол е общинско училище от I – XII клас. В него се обучават 310 ученици в 16 паралелки. Наред със задължителната подготовка, училището предлага обучение по интереси в областта на информационните технологии, музикално – сценично изкуство, спорт, приложно изкуство и др.

Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява да прилагат разнообразни и съвременни методи и форми на работа.

Ученици и учители работят съвместно по училищни, общински и национални проекти, което позволява да се разгърне богата извънкласна дейност. В СУ – Криводол могат да кандидатстват всички ученици, завършили VII и VIII клас по две специалности:

„Производство на мебели“ и „Обслужване на заведения в общественото хранене“.Обучението и възпитанието в СУ – Криводол се осъществява в уютна, благоприятна и съвременна обстановка. Класните стаи и кабинетите са с обновена и функционална мебелировка. Напълно завършен е кухненски блок с тренировъчен бар за практическата дейност на професията „Готвач“ и „Барман – сервитьор“. За специалност „Производство на мебели“ СУ – Криводол разполага със съвременен кабинет по Конструиране на мебели и оборудвани работилници за практическо обучение.

Училището разполага с два компютърни кабинета снабдени с интернет, преносими компютри и мултимедийна техника, които се използват в учебната дейност.

Спортната база предопределя добри условия за спорт – баскетбол, волейбол, футбол.

Училището има ученически стол, който чрез кетъринг предлага закуски и здравословен обяд.

Отоплението е чрез локална парна инсталация на нафта.

Осигурено е постоянно видеонаблюдение, което гарантира безопасността на учениците, а пропусквателния режим се осъществява от невъоръжена охрана.

Това кратко представяне позволява да кажем:

         „Добре дошли, в СУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр.Криводол.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio