Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Краводер

ОУ “Св.св. Кирил и Методий“, с.Краводер е създадено през 1870 година. В своята многогодишна история то се е оформило като образователен център в Ботунския регион на община Криводол.

Със заповед №РД 14-48/30.03.2017г. на Министъра на МОН училището е преобразувано в обединено/I–ви - X-ти клас/завършване на Iви гимназиален етап.

Училището разполага с нова  материална  база. Всички класни стаи са основно ремонтирани и модерно оборудвани.  В училището се осъществява целодневна организация на учебния процес от I –VII клас. Осигурено е безплатно столово хранене за всички пътуващи ученици, както и безплатен транспорт.

Учителите са висококвалифицирани и правоспособни по предмета, по който преподават.

От 2007 година ОУ “Св.св. Кирил и Методий“, с.Краводер осъществява и професионална подготовка по професия “Работник в дървообработването“ и специалност „Производство на тапицирани изделия“. След завършване учениците получават Свидетелство за професионална квалификация –I степен.

През учебната 2017/2018г. училището ще осъществи държавен план-прием по професия “Работник в дървообработването“ и специалност „Производство на тапицирани изделия“ - 1 паралелка , дневна форма на обучение за придобиване на I СПК.

След завършване на I-ви гимназиален етап нашите ученици могат да продължат образованието си в професионални гимназии, СУ с професионална подготовка или да се реализират на пазара на труда. В общината работят фирми,търсещи работници по професията.


Класни стаи
Учебни работилници
Училището

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio