Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй ще реализира прием за 2017/2018 година в следните паралелки:

В VІІІ клас:       една паралелка с профил „Хуманитарни науки“

                        една паралелка с профил „Математически“

В ІХ клас:         една паралелка с профил „Хуманитарен“

                        една паралелка с профил „Природоматематически“

Многобройните контакти с университети и неправителствени организации, членството в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и Европейската асоциация на Екоучилищата, създават възможности учениците да се изявяват в различни области, да общуват и работят в екип.

Училището разполага с оборудвани кабинети по биология, физика, химия, с 4 компютърни кабинета и достъп до интернет от всички класни стаи.

Високите резултати на ДЗИ през последните години са ярко доказателство за професионализма на учителите, преподаващи в гимназиален етап.

Всеки ученик, избрал да продължи образованието си в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй ще получи подкрепа да развие своя талант и професионална помощ да изгради и реализира свой образователен проект.


Екоучилище
Клуб по роботика
Среща с университетски преподаватели
Състезание, организирано от ХТМУ София
Франкофония

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio