Средно училище "Христо Ботев" гр. Козлодуй

logo1Средно  училище „Христо Ботев” - гр. Козлодуй

обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. «Аспарух»№5, тел. О973 / 80871

E-mail: hr.botev.46@abv.bg, www.su-hrbotev.com

        За предстоящата 2017/2018 учебна година СУ “Христо Ботев”, гр.Козлодуй предлага профилирано обучение след VІІ клас:

Профил “Софтуерни и хардуерни науки“ ;

Профилиращи предмети: информатика и информационни технологии

интензивно изучаване на чужд език – английски език-в 1 паралелка с 26 ученици

Бал за класиране: Формира се като сбор от следните елементи:

Брой точки от НВО по БЕЛ * 3 + Брой точки от НВО по математика * 1 + Оценките по ИТ  и по география и икономика  от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки

Профил „Чужди езици“

Профилиращи учебни предмети – чужди езици: английски-интензивно изучаван, руски и  немски език – в 1 паралелка с 26 ученици;

Бал за класиране: Формира се като сбор от следните елементи:

Брой точки от НВО по БЕЛ*3 + брой точки от НВО по математика*1 + Оценките по:

първи чужд език и история и цивилизация  от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки

        След завършен 8 клас: Ообучение в Профил Технологичен-туризъм – 1 паралелка с 26 ученици, прием с конкурс по документи

Профилиращи предмети: Технологии: основи на пазарната икономика, маркетинг и реклама в туризма, счетоводство на фирма, еко туризъм, законодателство в туризма;

География и икономика: география на туризма с културология, мениджмънт на туризма, основи на туризма; Информационни технологии.

Балообразуващи предмети: 3 пъти оценката по Български език и литература +
2 пъти оценка по География и икономика + 1 път оценка по Информационни технологии от свидетелството за основно образование;

        Профилираната подготовка е от висококвалифицирани учители, доказали се с постиженията на своите ученици. Материална база със съвременен дизайн. Обучението се провежда с интердисциплинарен подход в 4 компютърни кабинета, 1 мултимедийна зала, кабинет по чужди езици, безплатен достъп до интернет в училищната сграда. Обновени зони за отдих в сградата , осигуряващи позитивна учебна среда, ползотворно общуване сред връстници, безопасност, информираност чрез интерактивно информационно табло, ефективна организация, дисциплина и отлично поддържана хигиена; Обучение на една смяна целогодишно, удобен междуселищен  транспорт,столово хранене,възможности за получаване на стипендии за образователни постижения и за подкрепа;Дейности по интереси в групи по проект“Твоят час“

АТРАКТИВНИТЕ АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

        Познания по профилиращите предмети на сертификационно ниво

        Работа по международни проекти – с възможност за пътуване в чужбина;

        Успешно участие на учениците в инициативата «Мениджър за един ден»;

        Гарантирана качествена профилирана и задължителна подготовка и успешна реализация във ВУЗ – в България, европейски страни, САЩ

Компетенции за работа с мултимедийни продукти и компоненти на компютърни системи и WEB дизайн,работа в хотелски вериги

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!     


Мажоретен състав
Награди за постижения
Нашето училище
Не на тормоза в училище
Бележита годишнина

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio