Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор В.Курчатов" гр.Козлодуй

 

                Професионална гимназия по ядрена енергетика  „Игор Василиевич Курчатов“  е училище с 43 годишна история. Тя е единствената професионална гимназия на територията на гр.Козлодуй. Създадена е през далечната 1974 г. с цел осигуряване на специализирани кадри за нуждите на най-голямото предприятие в България свързано с ядрената енергетика. До 2003 г. учебното заведение се нарича Техникум по ядрена енергетика /ТЯЕ/.

В Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ работят квалифицирани учители по общообразователни и специални предмети. В училището има оборудвана лаборатория по специалност „КТТ”, учебни лаборатории по специалностите „ВЕИ”, „ТТ” и „ЕЕ”.

Разполага със собствено общежитие, физкултурен салон, богата библиотека, компютърни кабинета и учебни кабинети по специалните предмети. Учениците имат възможност да получават стипендии и безплатен траспорт.

        В  ПГЯЕ се провежда обучение по следните професии/специалности:

  • Техник на компютърни системи – специалност „Компютърна техника и технологии”
  • Техник на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Възобновяеми енергийни източници”
  • Електротехник – специалност „Електроенергетика”
  • Техник на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Ядрена енергетика”
  • Техник на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”

Училището работи в партньорски взаимоотношения с фирма „Сатком” – град Козлодуй, в която се провежда практиката на учениците от специалност „Компютърна техника и технологии”, с фирма „ Ай Ви Джи - Иво Геров”  за учениците от специалност „Възобновяеми енергийни източници” и „Топлотехника”. Най – значимите предприятия като АЕЦ”Козлодуй” ЕАД и ДП „РАО” са партньори разнообразни дейности, практики и мероприятия. За най – добрите  ученици се организира производствена практика във Франция. Завършилите училището могат да продължават своето образование в различни висши учебни заведения в страната и в чужбина и да получат личностна реализация.

Изграждане на любов към знанието и бъдещата професия  – с тази благородна задача се е заел малкият, но сплотен колектив на ПГЯЕ


Обучение на учителски колектив
Участие на ученици в състезание „Знам и мога“.
ПГЯЕ „Игор Курчатов“-гр. Козлодуй
Училищен отбор по волейбол
Ученици от ПГЯЕ участват в благотворителна Коледна акция

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio