Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев” с.Бутан

Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев” с.Бутан

Ул.”Христо Ботев”№1, тел: 09168 2533

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

        Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев” с.Бутан има дългогодишна история, свързана със стремежа на бутанската общественост да осигури професионална подготовка на подрастващите поколения и да отговори на потребностите на пазара.

        В училище преподават квалифицирани педагогически кадри, както по общообразователните предмети така и по професионална подготовка.Материалната база е много добра с чудесно поддържана учебна база за провеждане на учебна и производствена практика.

        Нямаме столово хранене,но  учениците от нашето училище ползват безплатен транспорт от първата до последната учебна година, достойни стипендии за отличен успех, за социален минимум, ТЕЛК и сираци.

        За учебната 2017/2018г. в 8 клас ще бъде осъществен прием на една паралелка от 26 ученици специалност „Растителна защита и агрохимия”, професия „Техник растениевъд” трета степен на професионална квалификация с 5 годишен курс на обучение  и 1 паралелка от 12 ученици специалност „Трайни насаждения”, професия „Работник в растениевъдството” първа степен на професионална квалификация с 3 годишен курс на обучение. В 9 клас 1 паралелка 26 ученици специалност „Полевъдство”, професия „Растениевъд”  втора степен на професионална квалификация с 4 годишен курс на обучение.

        Защо да се учат при нас?

  • Защото ще се обучават с технологии в реална работна среда – гаранция за конкурентно способност на пазара на труда
  • ще бъдат обучавани от професионалисти
  • ще имат интересно извънкласно участие в различни училищни, селски, общински и други мероприятия с много награди и пътувания
  • ще ползват безплатен транспорт
  • ще получават добри стипендии
  • ще се научат на много и полезни умения приложими в растениевъдството, зеленчукопроизводството и цветарството.

    И най-важното ще бъдат уважавани достойни млади хора.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio