Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров” гр. Враца

Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ е училище с над 90-годишна традиция в професионалното образование.

Учебните практики по професии се провеждат в работилници и кабинети в училище и във фирми от региона. Училището разполага с учебен автосервиз, работилници по заваряване и шлосерство, кабинет за практическо обучение по електроника, електротехника, цифрова и аналогова схемотехника,  кабинети за асемблиране и ремонт на компютърни системи,  терминални зали и  компютърни кабинети. През април 2017 отвори врати и нов компютърен кабинет, оборудван със съвременни персонални компютри.

За обучението на водачи на МПС ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ разполога с учебни автомобили и кабинет по безопасност на движението.

Спортните дейности и часовете по физическо възпитание се провеждат в  закрит физкултурен салон, на баскетболни площадки и футболно игрище на открито.

С учениците работи екип от висококвалифицирани учители - както с дългогодишен опит, така и млади специалисти с новаторски подход.

Прием след 7-ми клас:
Приложно програмиране – 26 ученици, дуално обучение
Спедиция, транспортна и складова логистика – 26 ученици
Автомобилна мехатроника – 26 ученици
Компютърна техника и технологии – 26 ученици

Прием след 8-ми клас:
Автотранспортна техника – 26 ученици
Компютърна техника и технологии – 26 ученици
Машини и системи с ЦПУ – 13 ученици, дуално обучение
Мехатроника – 13 ученици, дуално обучение
Електрообзавеждане на производството – 26 ученици, дуално обучение

Учениците разширяват познанията и социалните си контакти чрез участие в международни проекти. В непосртедствена близост до училището е разположено средношколско общежитие. На пътуващите ученици се заплащат месечни карти. Завършилите ученици се ползват с предимство в Техническите университети.

ПТГ дава възможност за усвояване на професионални умения чрез обучение по теория, практика  и работа във фирми. Учениците натрупват трудов опит още през времето на обучението си, който им помага да намерят реализация по желаната професия веднага след завършване на средното си образование.


Добре дошли в ПТГ
Компютърен кабинет
ПТГ
Учебен автосервиз
Учебни коли

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio