Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" гр. Враца

Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца е общинско училище, което разполага с материална база, състояща се от  класни стаи, работилници и кабинети, в които се провеждат учебната практика на учениците, обучаващи се в строителни, фризьорски, козметични и шевни специалности. Учениците, обучаващи се в гимназията, могат да използват Средношколското общежитие. Обучението им се осъществява от високо квалифицирани специалисти, доказали своите качества през годините. Много от възпитаниците на ПГ „Димитраки Хаджитошин“ са известни архитекти, инжинери, технолози и водещи дизайнери.

През учебната 2017/2018 година в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ ще се осъществява прием по следните специалности:

„Строителство и архитектура“ – завършилите тази специалност могат да работят като строителни техници; технически или помощник-технически ръководители;

„Геодезия“ – завършилите тази специалност могат да извършват: геодезически снимки; дейности по кадастъра и изработват планове и карти;

„Дограма и стъклопоставяне“ – завършилите тази специалност могат да изпълняват монтаж на :алуминиева и PVC дограма, съклопакети на врати и прозорци, окачени фасади и витрини;

„Изолации в строителството“ – завършилите тази специалност могат да извършват: енергийно саниране на външни стени и покриви;

„Вътрешни облицовки и настилки“ – могат да изпълняват дейности на различни етапи в: жилищното и обществено строителство;

„Оператор в производството на облекло от текстил“ -  завършилите тази специалност могат да работят в модни къщи за производство на ежедневни, официални и спортни облекла.

„Фризьорство“ – завършилите тази специалност могат да започнат собствен бизнес в сферата на услугите;

Тази учебна година голяма част от предлаганите в ПГ „Димитраки Хаджитошин“- Враца специалности  ще се осъществяват чрез дуална система на обучение (т.е. обучение чрез работа). Учениците от специалности „Строителсто и архитектура“, „Вътрешни настилки и облицовки“, “Изолации в строителството“, „Геодезия“, „Дограма и стъклопоставяне“ и „Производство на облекло от текстил“, ще имат възможност в XI и XII клас да практикуват във фирми-партньори под ръководството на наставници. Обучаваните ще имат възможност да получават стипендии, определени и изплащани от работодателите. След успешното си завършване на обучението те ще могат да се реализират във фирмите, осъществили дуалното обучение.

Учениците, които се обучават в ПГ „Димитраки Хаджитошин“, получават качествено обучение с най-съвременна техника за овладяване на знания и умения в областта на перспективни професии; възможност за реализиране на уникалните си личностни качества и придобиване на Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация (II или III степен).


Ученици от специалност „Строителство и архитектура“ провеждат учебна практика;
Поставяне на ламиниран паркет от ученици, обучавани в специалност „Вътрешни облицовки и настилки“
Работен момент на ученици от специалност „Производство на облекло от текстил“
Участие на ученици от ПГ „Димитраки Хаджитошин“ в традиционния панаир на образованието
Ученици от специалност „Фризьорство“

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio