Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Иван Ценов", гр.Враца

„Стилът в образованието“ е девизът на едно от най-реномираните училища в България – Профилираната природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, гр. Враца. Учениците на ППМГ успешно се конкурират със своите връстници от сродните училища в страната на национални и международни състезания и олимпиади.

 Приемът в ППМГ „Академик Иван Ценов“ се осъществява в шест паралелки в профили: „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Природни науки“ и „Икономическо развитие“, всички с интензивно изучаване на английски език.

Обучението се осъществява от учители с дългогодишен опит, висок професионализъм и авторитет, които редовно повишават своята квалификация. Сред учителите един е носител на докторска степен на науките, 6 учители - на I ПКС, 18 – на II ПКС, 2 - на III ПКС, 3 – на IV ПКС и 10 - на V ПКС. Доказателство за високото качество на учебния процес са високите резултати на учениците на ДЗИ и НВО, на кандидатстудентските изпити и завоюваните призови места на национални олимпиади и състезания. На учениците се осигуряват стипендии за отличен успех, както и социални стипендии.

В резултат на обучението възпитаниците на ППМГ придобиват отлични компютърни и математически умения и високо ниво на владеене на английски език. Развиват логическото си мислене, своите умения да анализират, да правят прогнози и да изграждат хипотези, да решават задачи и казуси, свързани с опазване на околната среда и икономическото развитие на страната.

В училището са оборудвани кабинети по профилиращите предмети: 2 кабинета по математика, 4 - по информатика, 2 - по биология и ЗО, а по физика и астрономия, химия и ООС, география и икономика и български език и литература - по един кабинет. Осигурени са условия за използване на интерактивни образователни практики в класните стаи. Гимназията разполага с интернет зала и библиотека, училищен бюфет, фитнес зала, модерно оборудвана спортна зала и спортни площадки на открито. Училищният парк е приятно и предпочитано място за отдих и почивка. По проект на община Враца „Повишаване на енергийната ефективност в общинската образователна инфраструктура на гр. Враца”, сградата на ППМГ е цялостно санирана и обновена. Подменени са отоплителната инсталация и абонатната станция на училището.

Уважаеми ученици,

ППМГ е мястото, където ще развивате таланта и потенциала си, ще бъдете мотивирани и вдъхновени да следвате мечтите си и да ги превръщате в реалност, ще се научите да вярвате в себе си и да бъдете отговорни – а всичко това е гаранция за бъдещата Ви професионална реализация! Доверете ни се, защото ние сме Стилът в образованието!


ППМГ „Акад. Ив. Ценов“ – Враца – съвременно и модерно училище с европейски облик
Ако искаш да мислиш няколко стъпки напред и да успееш, избери профил „Математически“
Ако мечтаеш за модерна и престижна професия в ИТ сектора, избери профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Ако твоето призвание е да бъдеш водещ лекар, фармацевт или стоматолог, за теб е най-подходящ профил „Природни науки“
За да станеш лидер в областта на икономиката, банковото дело, туризма или в международните икономически отношения, запиши се в профил „Икономическо развитие“

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio