Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх" гр. Враца

С ЧУЖД ЕЗИК БЕЗ БАРИЕРИ В ЕВРОПА И СВЕТА

Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх” е училище, обърнато към съвременните предизвикателства. В своята история гимназията се утвърждава като институция, осигуряваща качествено образование и много добра образователна среда.

Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх„ – Враца ви предлага за предстоящата учебна 2017- 2018 година:

Обучение в профил „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ в четири паралелки с по 26 ученици.

Английски език / Немски език /*

Английски език / Испански език /*

Английски език / Френски език /*

Английски език / Руски език /*

С оглед на разнообразните предпочитания на кандидатстващите, третият  профилиращ предмет е по избор: Информационни технологии, История и цивилизация, География и икономика, Биология и здравно образование.

Новото за учебната 2017/2018 година е обучение по професия
„АНИМАТОР В ТУРИЗМА“, специалност „ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ“
с разширено изучаване на Английски език

Учебната база е разположена в просторна сграда, изцяло ремонтирана през 2009 г. Всяка класна стая е оборудвана с мултимедийна техника, свободен достъп до Интернет, WiFi и свързана с електронна информационна система. На разположение на учениците са специализирани кабинети: мултимедиен- с допълнителни 15 компютърни работни места, кабинет по английски език, кабинет по чужди езици и 2 кабинета по информационни технологии. Училището разполага със собствена спортна база с физкултурен салон, фитнес зала със спортни уреди по интереси и игрище на открито. Удобен за учениците е ученическият стол в сградата на гимназията.

Какво още Ви очаква в  Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх„?

Отлична подготовка по всички общообразователни предмети.

Врачанската езикова гимназия е утвърдено средище на изключително амбициозни ученици и учители. Високият авторитет се поддържа и от приемствеността на вече второ поколение учители, възпитаници на гимназията, което е гаранция за истински осъзнати непреходни стойности в образованието и овладяването на чуждите езици и  европейската култура.

Високото ниво на подготовка в гимназията се потвърждава ежегодно от изявите на талантливи ученици, както и от участието в различни състезания, олимпиади, конкурси и др.

Богатата палитра от допълнителни курсове и клубове по интереси гарантира на всеки ученик развитие на дарбите и уменията.

Училището работи успешно по редица Национални програми и има богат опит в работата по международни проекти както на ЕС, така и по линия на Българо-Американската Комисия Fulbright.

Владеенето на чужди езици е мостът към лична и професионална реализация в живота, ключ за много врати, най-ценната визитна картичка.

Утре зависи от днешния избор!


учим в просторни и слънчеви стаи
съвременните ИКТ са достъпни и широко застъпени в обучението
забавляваме се сред пъстротата на чужди култури и се докосваме до традициите на различни народи
посрещаме с хляб и сол, пазим българското и разказваме за него по света, участвайки в европейски проекти
… успехите ни съпътстват …

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio