Средно училище "Христо Ботев" гр. Враца

 

Информация за държавен план – прием за учебната 2017/2018 г.

 

       Средно училище „Христо Ботев” е училище с утвърдени традиции и история в град Враца, което съхранява изконните ценности от миналото и поддържа стремеж към прилагането на най-съвременните достижения на науката. От 2007 година училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, а през лятото на същата година се извърши основен ремонт и цялостна  реставрация на 114-годишната сграда, за да допълни името си и да се превърне в избора на успяващите ученици.

       Училището е база за осъществяване на практическа подготовка на студенти от България и чужбина и успешно сътрудничество с престижни университети у нас.

       В училището има изградена фитнес зала, оборудвана с модерни уреди, а от тази година учениците ще имат възможност да спортуват активно и на открито на фитнес площадка.   

       През учебната 2016/2017 година в училището работят 86 педагогически специалисти, от които Магистри – 86, Главни учетели- 5 , Старши учители- 50. От тях с I ПКС- 1, ІІ ПКС – 18 с ІІІ ПКС – 4, с ІV ПКС – 9 и V ПКС – 5. Ръководният състав на училището се състои от директор; 2 заместник-директори по учебната дейност; 1 заместник-директор по административно-стопанска и икономическата дейност.

       В училището функционират 2 компютърни кабинета. В сградата са изградени 3 безжични мрежи за връзка с интернет. Всяка класна стая е оборудвана с мултимедиен проектор, бяла дъска и интерактивни дъски в кабинетите по профилирана подготовка.

       Учителите използват персонален лаптоп в обучението.

През учебната 2016/2017 година в училището се обучават 1136 ученици от І  до ХІІ клас, разпределени в 45 паралелки.

След основно образование/завършен VІІ клас/ - с полагане на изпити по български език и литература и математика, в паралелки с  интензивно изучаван английски език по:

 • Профил „Природни науки”
 • Профил „Хуманитарни науки”
 • Профил „Обществени науки”

Профил „Природни науки“ се утвърди в годините с неоспорим успех на авторитета на професионално доказалите се учители и на съвременния набор от дигитални микроскопи и материали за извършване на лабораторна работа.

Кабинетите носят белезите на новаторството не само визуално, но и са среда за иновации. В тях като настоящи изследователи учениците преоткриват науката чрез експерименти и демонстрации. Учебно- изследователската работа играе важна роля за затвърждаване на знанията на учениците, за формирането на идеи и хипотези при провежданите опити. Кабинетите отговарят на актуалните тенденции в образованието чрез създаване на условия за изграждане на творчески личности, притежаващи задълбочени знания, способни на саморазвитие и самореализация.

 

Профилиращи предмети:

      Биология и здравно образование

      Химия и опазване на околната среда

      Английски език

      Български език и литература

Балообразуване:

 1. Удвоената оценка по български език и литература от Националното външно оценяване
 2. Удвоената оценка по математика от  Националното външно оценяване
 3. Оценките по биология и здравно образование и по математика от Свидетелството за завършено основно образование-VII клас
 4. Втори чужд език по избор

      (Немски/Руски/Италиански/Испански)

          Профил „Хуманитарни науки“- има 30 годишна традиция в обучението ни, което включва:

 • сътрудничество с множество културни и научни институции от регионален и национален мащаб;
 • съчетаване на теорията с практиката чрез уникалния Клуб по експериментална археология и работа на терен;
 • участие в международни проекти за споделяне на опит и интеркултурни връзки.

Кабинетът по история и цивилизация е единствен в страната с уникалната си експозиция и интерактивна учебна среда и в него учениците създават нови идеи, но и съхраняват народната памет; дискутират теми от древността до нас, но се и наслаждават на най-нови технологии и така ревностно пазят заветите на достойните.

          Ако желаете да бъдете част от всичко това- елате при нас с Профил „Хуманитарни науки“.

 

Профилиращи предмети:

     История и цивилизация

     Философия

     Български език и литература

     Английски език

 Балообразуване:

 1. Утроената оценка по български език и литература от Националното външно оценяване
 2. Оценката по математика от Националното външно оценяване
 3. Оценките по история и цивилизация и по български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование-VII клас
 4. Втори чужд език по избор

     (Немски/Руски/Италиански/Испански)

       За да започне Вашето пътешествие в чудния свят на географията изберете профил „Обществени науки“ и неговият интерактивен кабинет- прозорец към тайните на Космоса. За пореден път направихме крачка към бъдещето, осъществявайки връзката между учебния кабинет и високата научна дейност. През 2017 година се достигна нов хоризонт за реализация на иновативните идеи на ръководството на училището и на учителите по предмета. Освен с модерна и функционална база, географите ни се сдобиват и с уникална метеорологична станция. С основателна гордост реализираме първия специализиран кабинет в България, снабден с електронна климатична система, с която да се оперира директно в учебните часове. Интригуващо и атрактивно, получените теоретични знания ще се опрат на практическия опит и ще насочват учениците към успешна бъдеща реализация.

 

        Ако сте съблазнени от нейно Величество Географията, изберете Профил „Обществени науки“ със засилено изучаване на география и история.

 

Профилиращи предмети:

   География и икономика

   История и цивилизация

   Български език и литература

   Английски език

Балообразуване:

 1. Утроената оценка по български език и литература от Националното външно оценяване
 2. Оценката по математика от  Националното външно оценяване
 3. Оценките по география и икономика и по български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование-VII клас
 4. Втори чужд език по избор

            (Немски/Руски/Италиански/Испански)

 


кабинет по Биология и здравно образование- практическа дейност
кабинет по кабинет по География и икономика
кабинет по История и цивилизация
кабинет по Химия и опазване на околната среда- практическа дейност
СУ Христо Ботев- фасада

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio