Средно училище "Никола Войводов" гр. Враца

  СУ ”Никола Войводов” е единственото училище в ж.к.”Дъбника”-гр.Враца, което се развива като център на образователна, културна и възпитателна дейност. Училището е обърнато към актуалните потребности на учениците за развитие на  интелектуални качества, за приоритетно изучаване на информационни технологии и английски език, за професионално развитие, адаптивност към условията на труд и пълноценна реализация в информационното общество.

 В училището работят висококвалифицирани преподаватели, които използват съвременните технологии в процеса на преподаване.   Упоритият труд на педагогическия колектив дава  своите плодове – призови места на олимпиади и състезания.

         Училището разполага с богата съвременна материално-техническа база от: три специализирани кабинета  по информационни технологии, свързани с интернет, мултимедийна, аудио и видео техника; кабинети по  чужди езици, физика, биология, изобразително изкуство, музика, труд и техника, история; уютни класни стаи с монтиран LCD телевизор; библиотека и лекарски кабинет; спортен блок,  включващ два физкултурни салона, плувен басейн, открити спортни площадки, фитнес зала.

Училището разполага  с   модерно обзаведена столова, в която ежедневно се предлага топла храна за учениците. В близост до училището се намира и Средношколско общежитие – Враца. Училището не предоставя безплатен транспорт.

В училището се организират курсове по програмиране за начален и прогимназиален етап на обучение, които провокират интереса на учениците към IT технологиите.

        За учебната 2017/2018 г. в СУ „Никола Войводов”- Враца  ще се осъществява прием след завършено основно образование:

- VIII клас в професионално направление „Приложна информатика”-професия икономист-информатик,  специалност „Икономическа информатика” с разширено изучаване на английски език. Паралелката отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти, като дава възможност за реализация в администрацията, банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията

- IX клас в профил „Технологичен – Информационни технологии” с профилиращи предмети: Информационни технологии , Английски език и География и икономика.

       Учениците от гимназиален етап имат възможност да получават стипендии: за постигнати образователни резултати и  социална стипендия.

      В днешното технологично време, в което информационните и комуникационните технологии имат водещо място, едно училище, макар и средно, поставя основата на знанията и уменията в тази насока. Училищата с такъв профил в областта са малко и това дава предимство на учениците, завършили СУ „Никола Войводов”, успешно да се реализират във висши училища с такъв профил и на пазара на труда.


Общ изглед на училището
Компютърен кабинет
Класна стая
Басейн
Бииблиотека

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio