Средно училище "Отец Паисий" гр.Враца

ИНФОРМАЦИЯ

За прием в VІІІ и ІХ клас за учебната 2017/2018 година

Средно училище „Отец Паисий“ – Враца е единственото на територията на област Враца, което предлага разширена и профилирана, а от учебната 2017/2018 година и професионална подготовка по изкуства. Училището разполага с добра материална база както за задължителна, така и за профилирана и професионална подготовка. Оборудвани са ателиета по изобразително изкуство, музикални кабинети за групово и индивидуално обучение и хореографска зала. Изградена е достъпна архитектурна среда, която позволява успешно обучение и на ученици със СОП. В училището има столова за осигуряване обедно хранене на учениците. За учениците от гимназиалната училищна степен се отпускат стипендии. От учебната 2017/2018 година училището ще разполага с училищен автобус за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици.

        В VІІІ клас е обявен прием за ученици, завършили основно образование в VІІ клас в две паралелки с по 26 ученици и срок на

Обучение 5 години:

1. 1 паралелка с профил „Музика“ и профилиращи предмети Музика и Английски език. Балообразуване: Оценките по БЕЛ и Математика от НВО; удвоената оценка от изпита за проверка на способностите по музика; оценките по БЕЛ и Музика от свидетелството за основно образование

2. една паралелка по професия „Дизайнер“, с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация „Рекламна графика“ с разширено изучаване на английски език – единствена на територията на област Враца.

Балообразуване: Оценките по БЕЛ и Математика от НВО; удвоената оценка от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство; оценките по БЕЛ и Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

        В ІХ клас се приемат ученици по профили, както следва:

  • 26 ученици – профилиращи предмети Хореография, Български език и литература, Музика

Балообразуване – оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература, история и цивилизация, утроената оценка по музика

 

  • 15 ученици – профилиращи предмети Музика, Български език и литература, История и цивилизация

Балообразуване – оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература, история и цивилизация, утроената оценка по музика

 

  • 14 ученици – профилиращи предмети Изобразително изкуство, Български език и литература, История и цивилизация

Балообразуване – оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература, история и цивилизация, утроената оценка по изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio