Средно училище "Козма Тричков" гр. Враца

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VII КЛАС

ПРОФИЛ: Предприемачески с  интензивно  изучаване  на  английски  език. Срок на обучение: 5 години.

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: информационни технологии, предприемачество, английски език.

БАЛООБРАЗУВАНЕ: сбор от удвоената оценка от НВО по български език и литература и математика, оценките по чужд език и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование в VII клас.

Учебното съдържание  в профила е разположено спираловидно със следната последователност: икономически понятия - финансова грамотност - предприемаческа култура.

Обучението е обвързано с придобиването на ценни практически умения, необходими за стартирането на бизнес и успешна кариера и дава възможност на учениците да се докоснат до модерен подход в образованието, залагащ на контакти с ментори от реалния бизнес, на излизане извън училищната среда, на учене чрез правене.

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VIII КЛАС

ПРОФЕСИЯ: Оперативен счетоводител, Специалност: Оперативно счетоводство, придобиване на Трета степен на професионална квалификация. Срок на обучение: 4 години.

БАЛООБРАЗУВАНЕ: сбор от утроената оценка по география и икономика, оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за завършено основно образование в VIII клас.

Специалността дава знания и практически умения за отразяване и контролиране на финансови операции, които се извършват във всички сфери на националното стопанство и е възможност за успешна професионална реализация в счетоводни фирми и финансово-счетоводни отдели и добър старт за  придобиване на висша квалификация. 

В училището работят утвърдени педагози, като по-голямата част притежават професионално-квалификационна степен и са част от екипите, оценители на изпитни работи на НВО и ДЗИ, както и базови учители към ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“.

На разположение на учениците са: модерни компютърни кабинети, учебни кабинети с възможности за електронно учебно съдържание и интерактивно обучение, физкултурен салон и спортна площадка, зони за младежки дейности и общуване.  

Осигурени са безопасна и сигурна учебна среда, предоставят се възможности за получаване на стипендии, безплатен транспорт и столово хранене.

 


СУ „Козма Тричков“
Тържествен концерт
Работа по проекти
Участваме и печелим
Спортни успехи

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio