Професионална гимназия "Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина

Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна” – Бяла Слатина

Като водещо професионално училище, гимназията изпълнява мисията си да подготвя и възпитава специалисти с висока мотивация – мобилни, адекватни творци. Обучението се осъществява в сътрудничество с водещи фирми от шивашкия и ресторантьорския бранш в града и подготвя квалифицирани кадри в областта на шивашката промишленост и ресторантьорството.

108 години училището допринася за развитието на професионалното образование в нашия град. Знанията и професионалните умения, които учениците придобиват, им гарантират успешен старт в живота. Какво ще научите, избирайки нашето училище? Какво ще можете, завършвайки обучението? Как ще се реализирате в живота?

Елате при нас и Вие ще получите професионални компетенции в областта на:

Ä  Ресторантьорство и кетъринг                    Ä  Технология на облекло от текстил

Прием след 7-ми клас

Ø Професия  „Оператор в производството на облекло”, Специалност „Производство на облекло от текстил” -  дуална форма на обучение (високо заплатена учебна и производствена практика в 11 и 12 клас в реална среда), 5 години. Кандидатства се с оценките от НВО по БЕЛ и Математика и оценките от Свидетелството за основно образование по технологии и изобразително изкуство.

Ø Професия  „ГОТВАЧ”, Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” - дневна форма на обучение, 5 години. Кандидатства се с оценките от НВО по БЕЛ и математика и оценките от Свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование и Технологии .

Ø Професия  „Работник в заведенията за хранене и развлечение”, Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение” - дневна форма на обучение, 3 години. Кандидатства се с оценките от Удостоверението за завършен 7-ми клас по БЕЛ и Математика.

Прием след 8-ми клас

Ø Професия  „ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО”, Специалност „Производство на облекло от текстил” - дневна/задочна форма на обучение, 4 години. Кандидатства се с оценките от Свидетелството за основно образование по БЕЛ, Математика и Физика и астрономия.

Ø Професия  „ГОТВАЧ”, Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки ” - дневна форма на обучение, 4 години. Кандидатства се с оценките от Свидетелството за основно образование по БЕЛ, Биология и ЗО и Химия и ООС.

Ø Професия  „Шивач”, Специалност „Шивачество” - дневна форма на обучение, СОП, 2 години. Кандидатства се с оценките от Удостоверението за завършен 8-ми клас по БЕЛ и Математика.

След завършване на училище учениците получават диплома за средно образование; свидетелство за професионална квалификация и възможности за професионална реализация.

Училището разполага с актова и компютърни зали; физкултурен салон, спортни площадки и фитнес зала. И не на последно място - безплатно общежитие – пълен пансион; безплатна закуска и чай и безплатен собствен транспорт. Предлагаме разнообразни извънкласни дейности и участия в професионални състезания и изяви.


Нашето училище
Бъдещите моделиери
Създаваме красота с нашите облекла
Бъдещите майстор-готвачи
Кой от тях е следващият MasterChef

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio