Средно училище "Христо Ботев" с. Габаре

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2017/2018 Г

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТИ

 • ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПРОФИЛ  - ГОТВАЧ 

1. Професия: Готвач

 • Спецалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
 • Форма на обучение: дневна, 1 паралелка, 26 ученици
 • Срокът за обучение е 5 години.
 • След завършване на средно образование, учениците придобиват втора степен – професия Готвач
 • Балообразуване:
 • Оценките по:
 • НВО –БЕЛ (утроено), НВО–математика, история и цивилизация, география и икономика и Среден успех от свидетелството за основно образование.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТИ

 • ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПРОФИЛ  - ГОТВАЧ 

1. Професия: Готвач

 • Спецалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
 • Форма на обучение: дневна, 1 паралелка, 26 ученици
 • Срокът за обучение е 5 години.
 • След завършване на средно образование, учениците придобиват втора степен – професия Готвач
 • Балообразуване:
 • Оценките по:
 • БЕЛ (удвоена), математика, история и цивилизация и Среден успех от свидетелството за основно образование

Специалността е актуална с това, че всеки хотел, всеки ресторант или друго заведение се нуждае от готвач. Обучението включва запознаване с различни кухни и методи за приготвяне на храна. Завършилите успешно ще могат да се реализират у нас и чужбина

ГОТВАЧ . Професията има широко приложение, дава възможност за реализация в частния бизнес, повишаване на квалификацията и обучение във ВУЗ.

 

    В съответствие със стратегията за развитие на община Бяла Слатина  в СУ „Христо Ботев“се открива професионална паралелка. В училището ще се подготвят кадри по професионални направления:  “Готвач”.
  Учениците  ще получават нужното образование, добри знания и умения, практическо владеене на чужд език, отговарящи на Европейските изисквания за обслужване в сферата на ресторантьорството.
 Обучението в училището  се осъществява от високо квалифицирани
преподаватели по общообразователна и професионална подготовка.
 

Какво Ви предлага СУ „Христо Ботев”с. Габаре?

… отлична подготовка по два от основните европейски езици …

 • Английски език
 • Немски език

… отлична подготовка по всички общообразователни предмети …

… извън часовете…

 • спортни секции във  футбола
 • модерни и народни танци
 • приложно изкуство в различни области
 • клубове по интереси

… и още …

 • Достъп до образователните ресурси
 • Ефективно изпълнение на програмата „Без свободен час“
 • програма „С грижа за всеки ученик“
 • Стимулиране на присъствието в клас и отличния успех с ежесрочни награди
 • Безплатен транспорт за пътуващите
 • Стипендии


Адрес : с.Габаре, общ. Бяла Слатина , ул.Тома Николов №1

Телефони : 09140 44 41; 0897 930 415
e-mail su_gabare@abv.bg
 http://sou-gabare.org/
Директор: инж. Марио Николов 


Класна стая
Еко кът
Компютърен кабинет
Компютърен кабинет
Училище
Училище

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio