Класна стая
Еко кът
Компютърен кабинет
Компютърен кабинет
Училище
Училище

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio