Средно училище "Христо Ботев" с. Галиче

Средно училище "Христо Ботев" е общинско. Намира се в село Галиче, община Бяла Слатина, област Враца. В училището работят 17 високо квалифицирани педагози и 5 души непедагогически персонал.

Материалната база на учебното заведение се състои от 12 класни стаи, 2 компютърни кабинета, конферентна зала, столова, физкултурен салон, стая за занимания по интереси и две спортни площадки.

 

За учебната 2017 / 2018 година училището осъществява прием:

 

  • След VII клас

Една паралелка с профил „Предприемачество“. Срок на обучение – 5 години. Профилиращи предмети – Предприемачество и География и икономика. Балообразуване: удвоена оценка от НВО – Математика, удвоената оценка от НВО – Български език и литература и оценките от География и икономика и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

 

  • След VIII клас

Една паралелка непрофилирано обучение. Срок на обучение – 4 години. Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика и География.

 

Училището предлага:

  • обучение по чужди езици: английски език и руски език;
  • Description: C:UsersUserDesktoparhiv 17.05.2014�1.0420141203P1000813.JPG

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio