ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ - 2019/2020 г.

Свободни места за учаници в VIII клас в училищата от област Враца след трети етап на класиране за учабната 2019/2020 година

Минимални и максимални балова - трето класиране

Минимални и максимални балове - второ класиране

Минимални и максимални балове при първо класиране

Резултатите от първо класиране могат да се проверяват на сайта https://priem.mon.bg

На вниманието на кандидат-гимназистите и техните родители

Заповед за утвърждавене на държавен план-прием в V клас за учабната 2019-2020 година

Заповед за утвърждаване  на държавен план-прием в VІІІ клас за учeбната 2019/ 2020 година  в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и  за  паралелките с професинална подготовка в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца, 

Списък на училищата  с профилирани и непрофилирани паралелки в област Враца за учебната 2018/2019 г. с брой ученици, по класове

Списък на училищата, осъществяващи професионално образование в област Враца през учебната 2018/2019 година

Списък на училищата от област Враца, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД-09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV, VII и X клас и график на дейностите за провеждане на НВО в VII клас.

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio