Горещ телефон

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "На училище без отсъствие"

Мярка – „Без свободен час” - заместване на отсъстващи учители в училищата 

 РИО  -Враца изготвя, поддържа и актуализира банка кадри за заместващи учители на отсъстващите от учебни занятия учители в училищата от  област Враца

Банката кадри се попълва:

- чрез информация от директорите на училищата;

- чрез заявки от самите кандидати за участие;

- чрез събрана по друг начин информация от РИО.

Банката кадри се разработва по общини и населени места и се поддържа и актуализира от

 инж. Светла Терзийска  ст.експерт по АОИ в РИО-Враца  и съдържа:

- трите имена на лицето;

- правоспособност/специалност по диплома;

- последно училище, където е работил;

- настоящо положение (безработен учител, пенсиониран учител, студенти по съответната

специалност или други);

- адрес и телефони за връзка.

Заявленията за участие в банката кадри на безработни учители, студенти и пенсионери  са на разположение в РИО-Враца, ст. 302

В РИО - Враца се разкрива и популяризира „горещ телефон”    092/627398 вътр. 304    за сигнали по изпълнение на изискванията за осигуреност със заместващи учители.Телефонът се поддържа от Мария Вачева -  гл. специалист ЧР.  При постъпили по горещия телефон сигнали РИО - Враца осъществява проверка от мобилен екип.

.

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio